O Nama

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse i obezbeđivanja brze i visokoprecizne laboratorijske dijagnostike. Naš rad se zasniva na principima medicine bazirane na dokazima (evidence based medicine) i zalažemo se za povećanje upotrebe najnovijih saznanja iz oblasti medicine i nauke u dijagnostici. Genom lab je osnovan 2020. godine i u bliskoj je saradnji sa drugim laboratorijama, klinikama, ordinacijama i lekarima, kojima pruža uslugu najsavremenije mikrobiološke i molekularne dijagnostike.

Genom lab čini tim visokokvalifikovanih lekara i naučnika, uključujući specijaliste u mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici. Najsavremenija oprema i inovativne tehnologije omogućavaju našem timu da u najkraćem vremenskom roku izdaju rezultate kompleksnih analiza. Svojim radom pružamo podršku lekarima u brzoj i visokopreciznoj dijagnostici.

Genom nudi širok izbor visokosetljivih i specifičnih real time PCR testova i mikrobioloških analiza. Za analizu potreban je samo uzorak brisa. Rezultati testiranja obezbediće informacije potrebne za brzo i efikasno otkrivanje i postavljanje dijagnoza, kao i primenu odgovarajuće terapije.

Pored laboratorijske dijagnostike, Genom lab razvija i validira nove kliničke dijagnostičke testove i pristupe. Sprovodi obuke lekara i laboratorijskih stručnjaka i učestvuje regionalnim i internacionalnim simpozijumima.

Naš tim Naše usluge