Naš tim

Genom lab čini tim visokokvalifikovanih lekara i naučnika, uključujući specijaliste u mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici. Naši stručnjaci su svoje znanje i bogato iskustvo stekli na renomiranim internacionalnim i nacionalnim institutima, klinikama i laboratorijama. Autori su brojnih udžbenika i naučnih radova i redovni učesnici na kongresima i simpozijumima. Cilj našeg tima je da svoje znanje i iskustvo prenesu svojim kolegama i tako, zajedno, doprinesu unapređivanju dijagnostike u Srbiji i ujedno učestvuju u postavljanju molekulranih metoda kao zlatnog standarda.

Članovi našeg tima:

Dr Miloš Diklić

Stručnjak za primenu PCR i real time PCR u dijagnostici. Referentni ekspert, instruktor i predavač za testiranje i uvoz nove savremene opreme i novih metoda za PCR dijagnostiku.

Diplomiranio je biohemiju, a doktorksu disertaciju je odbranio na temu hronične inflamacije na Biloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo stekao je na Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu, , u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, a radio je na međunarodnom projektu Instituta za Biomedicinu Univerzitetske bolnice u Bazelu (Švajcarska), i projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član je Biohemijskog društva Srbije i Srpskog društva istraživača raka. Autor je većeg broja naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja.Dr Sci. Med. Daria Petković

Doktor medicinskih nauka,specijalista ginekologije i akušerstva.

Obrazovanje i radno iskustvo je stekla na vodećem Medicinskom Univerzitetu Rusije i medicinskim ustanovama u Rusiji, među kojima je i Gradska klinička bolnica Moskve. U Srbiji godinama radi u vodećim privatnim medicinskim ustanovama.

Bila je angažovana i u nastavi na katedri za ginekologiju Ruskog državnog fakulteta opšte medicine u Moskvi. Svoje iskustvo i znanje je delila i na različitim obukama i seminarima.Prof. dr Željko D. Popović

Vanredni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Stručnjak u oblasti molekularne dijagnostike, biohemijskih markera bolesti, medicinske biohemije i molekularna biologija eukariota. Autor je brojnih udžbenika, naučnih radova i publikacija.

Osnivač je i rukovodilac GenoLab molekularno-genetičke laboratorije u Novom Sadu. Takođe, rukovodilac je odeljenja za PCR dijagnostiku u Z.U. Biotest u Novom Sadu. Radi i kao konsultant za standardizaciju procesa u molekularno-biološkoj dijagnostici.

Petnaestogodišnje radno i istraživačko iskustvo stekao je na različitim domaćim i međunarodnim institucijama, kao što su laboratorija za genomiku na Britanskom Institutu za istraživanje Antarktika Kembridž i Earhlam Institut Norwich u Velikoj Britaniji, zatim pri Biološkom centru Češke Akademije nauka u Č. Buđeovicama, Jagelonskom univerzitetu Krakov i Varšavskom univerzitetu Prirodnih nauka u Poljskoj kao i na departmanu za genetiku Etveš Lorand Univerziteta u Budimpešti u Mađarskoj.Prim. Med. Dr Jasminka Aleksić-Živić

Doktor medicinskih nauka, specijalista mikrobiologije i stručnjak za laboratorijsku dijagnostiku.

Radno iskustvo je stekla na pozicijama šefa odseka kliničke mikrobiologije u Zavodu za zaštitu zdravlja, direktora Zavoda za zaštitu zdravlja i direktora Zavoda za javno zdravlje u Pirotu. Osnovala i više od 10 godina rukovodila privatnom laboratorijom za mikrobiologiju u Beogradu.

Između ostalog, radila je kao član je Predsedništva sekcije mikrobiologa Srbije, predsednik Podružnice Srpskog lekarskog društva Pirot, koordinator projekta Antibiotic Resistence Prevention and Control finansiranog od Evropske Komisije. Autor vise od 20 stručnih radova, dobitnik zahvalnica Srpskog lekarskog društva.Mr. Sci. Katarina Milinčić

Obrazovanje je stekla na Tehnološkom Univerzitetu Drezden, u Nemačkoj, Biološkom fakultetu Univerziteta Beograda, i Univerzitetu Kalifornije Irvine. Trenutno završava doktorske studije na Medicinskom fakultetu.

Radno iskustvo je stekla pri različitim domaćim i međunarodnim institucijama kao što su Institut za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu Univerzitetske klinike Karl Gustav Karus i Centru za regenerativne terapije u Nemačkoj, kao i na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu i Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu.