Genomlab

O Nama

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse

Genom Lab

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse i obezbeđivanja brze i visokoprecizne laboratorijske dijagnostike. Naš rad se zasniva na principima medicine bazirane na dokazima (evidence based medicine) i zalažemo se za povećanje upotrebe najnovijih saznanja iz oblasti medicine i nauke u dijagnostici. Genom lab je osnovan 2020. godine i u bliskoj je saradnji sa drugim laboratorijama, klinikama, ordinacijama i lekarima, kojima pruža uslugu najsavremenije mikrobiološke i molekularne dijagnostike. Genom lab čini tim visokokvalifikovanih lekara i naučnika, uključujući specijaliste u mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici. Najsavremenija oprema i inovativne tehnologije omogućavaju našem timu da u najkraćem vremenskom roku izdaju rezultate kompleksnih analiza. Svojim radom pružamo podršku lekarima u brzoj i visokopreciznoj dijagnostici. Genom nudi širok izbor visokosetljivih i specifičnih real time PCR testova i mikrobioloških analiza. Za analizu potreban je samo uzorak brisa. Rezultati testiranja obezbediće informacije potrebne za brzo i efikasno otkrivanje i postavljanje dijagnoza, kao i primenu odgovarajuće terapije. Pored laboratorijske dijagnostike, Genom lab razvija i validira nove kliničke dijagnostičke testove i pristupe. Sprovodi obuke lekara i laboratorijskih stručnjaka i učestvuje regionalnim i internacionalnim simpozijumima.

Kontrola kvaliteta i preciznost rezultata

Unutrašnja politika i kontrola

Unutrašnja politika za kontrolu kvaliteta zasnovana je na međunarodnim standardima i zahtevima istovremeno isunjavajući najstrože Srpske propise. Uključuje dnevnu kontrolu na svim nivoima testova obrade kako bi se osigurala maksimalna preciznost u svakom koraku.

Edukacija i obuka

Regularna obuka specijalista Genom laboratorije na aspektima kontrole kvaliteta, tehničkih zahteva i novih dostignuća u laboratorijskoj dijagnostici.

Savremena oprema i reagensi

Genom lab je opremljena visoko kvalitetnom i sofisticiranom opremom za laboratorijsku dijagnostiku iz Amerike, Nemačke, Velike Britanije i Južne Koreje. Radimo sa testovima vodećih međunarodnih proizvođača striktno prateći pravila transportovanja i skladištenja.

IT sistem i softver

Internacionalno poznat laboratorijski informacioni sistem (LIS) je prvi koji je ikada donet u Srbiju. Adaptiran, obezbeđuje tačnost i vreme potraživanja, dostavljanja, procesovanja uzoraka kao i izdavanja rezultata. Svaki uzorak poseduje svoj barkod kako bi se izbegla i najmanja šansa zamene uzoraka ili rezultata. LIS koji se koristi u Genom laboratoriji vodi ka sve više automatizovanoj laboratorijskoj dijagnostici koja u potpunosti odbacuje mogućnost ljudske greške. Skraćuje boravak uzorka u laboratoriji dok ubrzava izdavanje rezultata.

Dupla provera rezultata

Svaki rezultat prolazi kroz dva nivoa provere, kako sa tehničke tako i sa medicinske strane,putem automatizovane mašine i medicinskog stručnjaka. U slučaju bilo kakve sumnje u kvalitet primljenog uzorka ili sprovedenog testiranja, mi smo ustanovili sistem validacije-tehnički podržan novom generacijom validacionog sistema koji je posebno dizajniran za ovakve slučajeve.

Naš tim

Genom lab čini tim visokokvalifikovanih lekara i naučnika, uključujući specijaliste u mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici. Naši stručnjaci su svoje znanje i bogato iskustvo stekli na renomiranim internacionalnim i nacionalnim institutima, klinikama i laboratorijama. Autori su brojnih udžbenika i naučnih radova i redovni učesnici na kongresima i simpozijumima. Cilj našeg tima je da svoje znanje i iskustvo prenesu svojim kolegama i tako, zajedno, doprinesu unapređivanju dijagnostike u Srbiji i ujedno učestvuju u postavljanju molekulranih metoda kao zlatnog standarda.

Dr Miloš Diklić

Stručnjak za primenu PCR i real time PCR u dijagnostici. Referentni ekspert, instruktor i predavač za testiranje i uvoz nove savremene opreme i novih metoda za PCR dijagnostiku. Diplomiranio je biohemiju, a doktorksu disertaciju je odbranio na temu hronične inflamacije na Biloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo stekao je na Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu, , u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, a radio je na međunarodnom projektu Instituta za Biomedicinu Univerzitetske bolnice u Bazelu (Švajcarska), i projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Član je Biohemijskog društva Srbije i Srpskog društva istraživača raka. Autor je većeg broja naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja.

Dr Sci. Med. Daria Petković

Doktor medicinskih nauka,specijalista ginekologije i akušerstva. Obrazovanje i radno iskustvo je stekla na vodećem Medicinskom Univerzitetu Rusije i medicinskim ustanovama u Rusiji, među kojima je i Gradska klinička bolnica Moskve. U Srbiji godinama radi u vodećim privatnim medicinskim ustanovama. Bila je angažovana i u nastavi na katedri za ginekologiju Ruskog državnog fakulteta opšte medicine u Moskvi. Svoje iskustvo i znanje je delila i na različitim obukama i seminarima.

Prof. dr Željko D. Popović

Vanredni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Stručnjak u oblasti molekularne dijagnostike, biohemijskih markera bolesti, medicinske biohemije i molekularna biologija eukariota. Autor je brojnih udžbenika, naučnih radova i publikacija. Osnivač je i rukovodilac GenoLab molekularno-genetičke laboratorije u Novom Sadu. Takođe, rukovodilac je odeljenja za PCR dijagnostiku u Z.U. Biotest u Novom Sadu. Radi i kao konsultant za standardizaciju procesa u molekularno-biološkoj dijagnostici. Petnaestogodišnje radno i istraživačko iskustvo stekao je na različitim domaćim i međunarodnim institucijama, kao što su laboratorija za genomiku na Britanskom Institutu za istraživanje Antarktika Kembridž i Earhlam Institut Norwich u Velikoj Britaniji, zatim pri Biološkom centru Češke Akademije nauka u Č. Buđeovicama, Jagelonskom univerzitetu Krakov i Varšavskom univerzitetu Prirodnih nauka u Poljskoj kao i na departmanu za genetiku Etveš Lorand Univerziteta u Budimpešti u Mađarskoj.

Prim. Med. Dr Jasminka Aleksić-Živić

Doktor medicinskih nauka, specijalista mikrobiologije i stručnjak za laboratorijsku dijagnostiku. Radno iskustvo je stekla na pozicijama šefa odseka kliničke mikrobiologije u Zavodu za zaštitu zdravlja, direktora Zavoda za zaštitu zdravlja i direktora Zavoda za javno zdravlje u Pirotu. Osnovala i više od 10 godina rukovodila privatnom laboratorijom za mikrobiologiju u Beogradu. Između ostalog, radila je kao član je Predsedništva sekcije mikrobiologa Srbije, predsednik Podružnice Srpskog lekarskog društva Pirot, koordinator projekta Antibiotic Resistence Prevention and Control finansiranog od Evropske Komisije. Autor vise od 20 stručnih radova, dobitnik zahvalnica Srpskog lekarskog društva.