Genomlab

Blog

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis je bakterija koja uzrokuje jednu od najčešćih polno prenosivih bolesti – hlamidijsku infekciju. S obzirom na to da 75% zaraženih žena i 50% zaraženih muškaraca nema izražene ...

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis je još jedan u nizu uzročnika polno prenosivih bolesti. Preporučena dijagnostička metoda za detekciju i ove bakterije je „zlatni standard“, odnosno real-time PCR. Upotrebom ...

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae je mikroorganizam poznat kao uzročnik gonoreje – polno prenosive bolesti. Real-time PCR je metoda molekularne biologije koja je najpreciznija za dijagnostiku ove bakterije. ...

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium je apsolutni patogen koji dovodi do infekcije usled prekomernog razmnožavanja. Kod muškaraca je uzročnik uretritisa, a kod žena bakterijskih vaginoza. Za dijagnostiku ovog ...

Real-time PCR

Real-time PCR je kvantitativna metoda molekularne biologije koja je olakšala način dijagnostike u mikrobiološkim laboratorijama, omogućavajući detekciju mnogih humanih infektivnih agenasa. U upotrebi ...