Genomlab

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis je još jedan u nizu uzročnika polno prenosivih bolesti. Preporučena dijagnostička metoda za detekciju i ove bakterije je „zlatni standard“, odnosno real-time PCR. Upotrebom fluorescentno obeleženih proba moguće je izvršiti amplifikaciju specifične sekvence DNK ovog mikroorganizma u realnom vremenu. Prednost u odnosu na ostale metode je u senzitivnosti i specifičnosti samog aparata i preciznosti dobijenih rezultata.