Genomlab

Savremene tehnologije
za efikasniju kliničku praksu

Kreirano od strane doktora za doktore

Genom Lab

Genom Lab je savremena medicinska ustanova kreirana od strane doktora u cilju unapređenja kliničke prakse i obezbeđivanja brze i visokoprecizne laboratorijske dijagnostike. Naš rad se zasniva na principima medicine bazirane na dokazima (evidence based medicine) i zalažemo se za povećanje upotrebe najnovijih saznanja iz oblasti medicine i nauke u dijagnostici. Genom lab je osnovan 2020. godine i u bliskoj je saradnji sa drugim laboratorijama, klinikama, ordinacijama i lekarima, kojima pruža uslugu najsavremenije mikrobiološke i molekularne dijagnostike.

Usluge

MKB Analize

PCR dijagnostika

Poslednje sa blog-a

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis je bakterija koja uzrokuje jednu od najčešćih polno prenosivih bolesti – hlamidijsku infekciju. S obzirom na to da 75% zaraženih žena i 50% zaraženih muškaraca nema izražene ...

Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis je još jedan u nizu uzročnika polno prenosivih bolesti. Preporučena dijagnostička metoda za detekciju i ove bakterije je „zlatni standard“, odnosno real-time PCR. Upotrebom ...